Om personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till MPS Måleri via formulär på hemsidan sparas i marknadsföringssyfte samt för att möjliggöra återkommande kontakt. Inga uppgifter kommer tillhandahållas utomstående part förutom aktuella näringslivsföreningar anslutna till MPS Måleri. De personuppgifter som hanteras är namn, e-postadress och ev. telefonnummer.
Önskar du få dina uppgifter raderade kontakta oss på mpsmaleri@telia.com